Ceník

Ceník zemních prácí

Stroj Úkon Ceny bez DPH
Rypadlo Cat 302.5 hloubkové kopání, rovnání terénu 650 Kč / hod
Bagr Caterpillar 305 CR hloubkové kopání, usazování jímek 850 Kč / hod
Rypadlo Cat 302.5 bourání tuhých povrchů kladivem 1200 Kč / hod
Smykový nakladač New Holland LS 160 manipulace s materiálen, nakládka vykládka 600 Kč / hod
Třídička zeminy třídění zeminy 3000 Kč / den
Přistavení 1 ks techniky na místo v okolí do 40 km celkem 600 Kč jednorázově

Ceník kontejnerové dopravy a dalších služeb

Stroj Úkon Ceny bez DPH
DAF LF 45 nosnost až 6t materiálu v kontejnerech 650 Kč /hodinová sazba do 20km
Pronájem přistaveného kontejneru na 1 den 100 Kč za 1 den

Ukládku odpadů účtujeme dle cen vybrané deponie či skládky + dopravné

Ceník sypkých materiálů

Betony různých tříd odebíráme od společnosti Cemex, ceny dle platného ceníku na www.cemex.cz

Ceny bez DPH
Písek
Písek zásypový 200 Kč / t
Písek betonářský /0-4/ 250 Kč / t
Písek maltový /0-4/ 250 Kč / t
Písek bílý (křemičitý) 600 Kč / t
Kačírek – různé druhy 380-600 Kč / t
Štěrk – různé druhy 300-1500 Kč / t
Zemnina – netříděná 250 Kč / t
Zemina – tříděná 350 Kč / t
Ukládka výkopové zeminy 300 Kč / m³