Technika

Smykový nakladač New Holland LS 160

Používaný na nakládku a manipulaci s materiálem, rovnání povrchů, skrývky a třídění zeminy. V kombinaci s paletizačními vidlemi, které máme k dispozici je vhodný také na manipulaci s nákladem umístěným na paletách.

Rypadlo Caterpillar CAT 302.5

Používané při různých požadavcích na výkopy, počínaje výkopy pro bazény, základy rodinných domů, přípojky inženýrských sítí, chodníky v obcích, drenáže, svahování povrchů jímky až po bourání tuhých povrchů pomocí hydraulického kladiva. Díky své velikosti a váze je flexibilní při pohybu ve ztížených podmínkách. Rádi jej využíváme také na příklad k usazování různých jímek.

Pásové rypadlo Caterpillar 305 CR

Je větším sourozencem našeho Caterpillar 302.5 a zvládá tedy o to rozsáhlejší práce jako jsou bourání vozovek pomocí kladiva  a příprava podloží pro jejich další rekonstrukci nebo také komerční stavby většího rozsahu. Hloubka podkopu až 5.75m.

Nosič kontejnerů nákladní vozidlo DAF LF 45

DAF LF 45 je velmi dobrým dělníkem, používáme jej jak na dopravu a přistavování kontejnerů, tak na dovoz betonů, štěrků písků a dalších sypkých hmot, také na dopravu materiálů jako je zámková dlažba či cihly. Jeho nosnost je až 5.5tun což umožňuje široké spektrum použití.

Třídička na zeminu

Pokud máte na pozemku hlínu například ze skrývky ornice, nabídneme Vám pronájem třídičky zeminy, která v kombinaci se smykovým nakladačem dokáže během jednoho dne natřídit velké množství zeminy a oddělit tak od kvalitní hlíny kamení a jiný odpad. Na výstupu máte vlastní zeminy, kterou můžete znovu použít a nikoli platit za odvoz staré a dovoz nové.