Technika

Smykový nakladač New Holland LS 160

Používaný na nakládku a manipulaci s materiálem, rovnání povrchů, skrývky a třídění zeminy. V kombinaci s paletizačními vidlemi, které máme k dispozici je vhodný také na manipulaci s nákladem umístěným na paletách.

Rypadlo Caterpillar CAT 302.5

Používané při různých požadavcích na výkopy, počínaje výkopy pro bazény, základy rodinných domů, přípojky inženýrských sítí, chodníky v obcích, drenáže, svahování povrchů jímky až po bourání tuhých povrchů pomocí hydraulického kladiva. Díky své velikosti a váze je flexibilní při pohybu ve ztížených podmínkách. Rádi jej využíváme také na příklad k usazování různých jímek.

Pásové rypadlo Caterpillar 305 CR

Je větším sourozencem našeho Caterpillar 302.5 a zvládá tedy o to rozsáhlejší práce jako jsou bourání vozovek pomocí kladiva  a příprava podloží pro jejich další rekonstrukci nebo také komerční stavby většího rozsahu. Hloubka podkopu až 3.3m.

Pásové rypadlo Caterpillar 308

Pásové rypadlo střední velikosti s hloubkou podkopu až 4,5m. Tento stroj používáme při zakázkách, kde se realizují zemní práce a výkopy s větším objemem metrů krychlových a to kvůli rychlosti. Díky tomuto stroji již zvládáme zakázky s objemem do 1000M³rozsahu výkopu. Toto rypadlo také používáme při demolicích středně velkých objektů, kdy v kombinaci s hydraulickým kladivem bouráme běžně objekty nad 400M²užitné plochy.

Kolový otočný bagr CASE WX145 hmotnost 16tun

Naše kolové rypadlo v kategorii 16 tun používáme pro velkoobjemové kopání jam v rozsahu 200 – 4000M3. Tento stroj využíváme také pro demolice budov, bourání základů nebo zbíjení/ rozbíjení asfaltů či betonových ploch. Toto rypadlo je také velkým pomocníkem pro realizace kanalizace či vodovodních přípojek.

Nosič kontejnerů nákladní vozidlo DAF LF 45

DAF LF 45 je velmi dobrým dělníkem, používáme jej jak na dopravu a přistavování kontejnerů, tak na dovoz betonů, štěrků písků a dalších sypkých hmot, také na dopravu materiálů jako je zámková dlažba či cihly. Jeho nosnost je až 5.5tun což umožňuje široké spektrum použití.

Iveco Trakker 26t

Naše Iveco spadá do kategorie větších nákladních vozidel, čemuž odpovídá také celková hmotnost přes 26 tun, kdy užitečná nosnost je 12 tun materiálu. Co se objemu týče, máme k dispozici vlastní kontejnery o kapacitě až 11M³, což nám dává prostor vozit kupříkladu až 8,5M³zeminy, štěrku či 6 palet stavebního materiálu.

Traktorbagr/ rypadlonakladač JCB 3CX

Je strojem s komplexním využitím na velké většině staveb. Používá se v místech, kde neužijeme smykový nakladač v kombinaci s pásovým rypadlem. Traktorbagr supluje funkci obou zmíněných strojů a může tedy jak hloubkově kopat, tak přemisťovat vnitrostaveništně materiály nejen z výkopku. Je dobrým pomocníkem také při nakládce sypkých hmot a díky paletovým vidlím také při manipulaci materiálem na paletách. V případě zájmu je také možné využití stroje i s bouracím hydraulickým kladivem pro zbíjení a demolice.

Třídička na zeminu

Pokud máte na pozemku hlínu například ze skrývky ornice, nabídneme Vám pronájem třídičky zeminy, která v kombinaci se smykovým nakladačem dokáže během jednoho dne natřídit velké množství zeminy a oddělit tak od kvalitní hlíny kamení a jiný odpad. Na výstupu máte vlastní zeminy, kterou můžete znovu použít a nikoli platit za odvoz staré a dovoz nové.